Γέλιο

το Γέλιο ακόμη και η προσμονή καταστάσεων που προκαλούν γέλιο, αυξάνουν τα επίπεδα ενδορφίνης στο αίμα, οχυρώνοντας το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ευεργετικά για την καρδιά, τον εγκέφαλο και τα αγγεία.

Γνησιότητα

Στο παιχνιδόσωμα ο Διευκολυντής, χαρακτηρίζεται από Γνησιότητα καθώς είναι ταυτόχρονα και ένα πρόσωπο της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι συμπεριφέρται με βάση τα συναισθήματα και τις στάσεις που υπάρχουν μέσα του εκείνη τη στιγμή.