Γέλιο

το Γέλιο ακόμη και η προσμονή καταστάσεων που προκαλούν γέλιο, αυξάνουν τα επίπεδα ενδορφίνης στο αίμα, οχυρώνοντας το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ευεργετικά για την καρδιά, τον εγκέφαλο και τα...

Γνησιότητα

Στο παιχνιδόσωμα ο Διευκολυντής, χαρακτηρίζεται από Γνησιότητα καθώς είναι ταυτόχρονα και ένα πρόσωπο της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι συμπεριφέρται με βάση τα συναισθήματα και τις στάσεις που υπάρχουν μέσα του εκείνη τη...