ένα από τα σπουδαιότερα θέματα είναι η αποσεξουαλικοποίηση του αγγίγματος. Η ομάδα στο Παιχνιδόσωμα προσφέρει ένα προστατευμένο περιβάλλον μέσα από το οποίο το άτομο δοκιμάζει νέους τρόπους να πάρει ζεστασιά και υποστήριξη ξεκαθαρίζοντας τα συναισθήματα που έχει για το άγγιγμα.