Με τον όρο Αυτοσχεδιασμό εννοούμε την προσπάθεια των μελών να αποδώσουν κινητικά, λεκτικά ή μη, ένα συγκεκριμένο σχέδιο που δίνεται από τον Διευκολυντή (π.χ σκηνή σε λεωφορείο). Δηλαδή μέσα από τον κώδικα της διήγησης οι άνθρωποι περνούν στον θεατρικό κώδικα μέσα από την υποκειμενική ερμηνεία.