Στο Παιχνιδόσωμα αξιοποιούμε πολλά παιχνίδια που βασίζονται στη βλεμματική επαφή. Μέσα από αυτή ο άνθρωπος χρειάζεται 100msec για να εμπιστευτεί ή όχι τον άλλο άνθρωπο, κάτι που το μυαλό χρειάζεται 600msec μέχρι να επεξεργαστεί την πληροφορία.