Στο παιχνιδόσωμα ο Διευκολυντής, χαρακτηρίζεται από Γνησιότητα καθώς είναι ταυτόχρονα και ένα πρόσωπο της ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι συμπεριφέρται με βάση τα συναισθήματα και τις στάσεις που υπάρχουν μέσα του εκείνη τη στιγμή.