Πώς μπορεί ένας εργασιακός χώρος να γίνει πιο φιλόξενος και να αξιοποιήσει τη διαφορετικότητα των εργαζομένων με τρόπο δημιουργικό και ωφέλιμο για την ίδια την επιχείρηση αλλά και για την καθημερινότητα χιλιάδων εργαζομένων;

Creative Business Groups

Το Παιχνιδόσωμα είναι μία μεθοδολογία Εμψύχωσης και Διευκόλυνσης του επαγγελματικού δεσμού, που βρίσκει εφαρμογή τόσο στο ίδιο το άτομο, όσο και στην επαφή του με την ομάδα. Η προσέγγισή του έχει σαν στόχο να φέρει στην επιφάνεια, όλες εκείνες τις δυναμικές που δημιουργούν προβλήματα στο σύνολο και αποτελούν πηγή έντασης, άγχους και δυσλειτουργίας, να τις εξομαλύνει και να τις ισορροπήσει.

Πώς μπορεί ένας εργασιακός χώρος να γίνει πιο φιλόξενος και να αξιοποιήσει τη διαφορετικότητα των εργαζομένων με τρόπο δημιουργικό και ωφέλιμο για την ίδια την επιχείρηση αλλά και για την καθημερινότητα χιλιάδων εργαζομένων;

Creative Business Groups

Το Παιχνιδόσωμα είναι μία μεθοδολογία Εμψύχωσης και Διευκόλυνσης του επαγγελματικού δεσμού, που βρίσκει εφαρμογή τόσο στο ίδιο το άτομο, όσο και στην επαφή του με την ομάδα. Η προσέγγισή του έχει σαν στόχο να φέρει στην επιφάνεια, όλες εκείνες τις δυναμικές που δημιουργούν προβλήματα στο σύνολο και αποτελούν πηγή έντασης, άγχους και δυσλειτουργίας, να τις εξομαλύνει και να τις ισορροπήσει.

Στόχος Προγράμματος

Σε ένα εργασιακό περιβάλλον το αποτέλεσμα εξαρτάται κυρίως από την αποδοτική ομαδική συνεργασία. Μέσα από τις «C.B.G Παιχνιδόσωμα» (Creative Business Groups), η επαγγελματική εμπειρία αναδεικνύεται ως θετική και δημιουργική, ενώ τα προγράμματα εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε οργανισμού, εστιάζοντας στον επαγγελματικό δεσμό μέσα από την κίνηση και τη βιωματική αλληλεπίδραση. Η μεθοδολογία του στηρίζεται στο πάντρεμα της θεατρικής τέχνης, του παιχνιδιού και της σωματικής διάδρασης, προκειμένου να μειωθεί η νοητική υπερανάλυση και να αυξηθεί η μη λεκτική επικοινωνία, η οποία αναπτύσσει επιτυχώς τις κοινωνικές δεξιότητες του ανθρώπου. Tις βασικές δεξιότητες που καθιστούν τον άνθρωπο αποτελεσματικό, ως προς την επικοινωνία και τη συνεργασία.

Στόχος Προγράμματος

Σε ένα εργασιακό περιβάλλον το αποτέλεσμα εξαρτάται κυρίως από την αποδοτική ομαδική συνεργασία. Μέσα από τις «C.B.G Παιχνιδόσωμα» (Creative Business Groups), η επαγγελματική εμπειρία αναδεικνύεται ως θετική και δημιουργική, ενώ τα προγράμματα εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε οργανισμού, εστιάζοντας στον επαγγελματικό δεσμό μέσα από την κίνηση και τη βιωματική αλληλεπίδραση. Η μεθοδολογία του στηρίζεται στο πάντρεμα της θεατρικής τέχνης, του παιχνιδιού και της σωματικής διάδρασης, προκειμένου να μειωθεί η νοητική υπερανάλυση και να αυξηθεί η μη λεκτική επικοινωνία, η οποία αναπτύσσει επιτυχώς τις κοινωνικές δεξιότητες του ανθρώπου. Tις βασικές δεξιότητες που καθιστούν τον άνθρωπο αποτελεσματικό, ως προς την επικοινωνία και τη συνεργασία.