Κατερίνα
Μπάστα
Στεφανία
Κονταδάκη
Δήμητρα
Σταμούλη
Ειρήνη
Τοπούζη
Θεόδωρος
Μανταζέλης
Χαρά
Συνειφακούλη

Μαρίσκα
Παυλούς

Φανή
Αποστολίδου