Μπορούμε μέσα από το παιχνίδι να εξελιχθούμε προσωπικά;
Μπορεί η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται με χαρά; Μπορεί ο ενήλικας να ξεμπλοκάρει την έκφρασή του; Φεύγει ποτέ ο φόβος της έκθεσης; Υπάρχει χώρος να εκφραστώ χωρίς κριτική; Μπορώ ενώ παίζω, να μαθαίνω και να διευρύνω γνώσεις και δεξιότητες;

Δημιουργικές Ομάδες Ενηλίκων

Το Παιχνιδόσωμα είναι μία μεθοδολογία Εμψύχωσης και Διευκόλυνσης, που βρίσκει εφαρμογή τόσο στο ίδιο το άτομο, όσο και στην επαφή του με την ομάδα. Προκύπτει από τη σύνθεση ανθρωπιστικών προσεγγίσεων και συστημάτων που σχετίζονται με το θέατρο, τον ήχο, την κίνηση και το σώμα. Το Παιχνιδόσωμα ξεκίνησε από ομάδες παιδιών που φώναζαν «ελάτε να παίξουμε φτου ξε-λευτερία για όλους», μέσα όμως από τη διαρκώς εξελισσόμενη πορεία του, σήμερα έχει κατορθώσει να διαθέτει επιστημονική εγκυρότητα και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Στόχος Προγράμματος

Οι ομάδες «Παιχνιδόσωμα» αντανακλούν μία στάση ζωής, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα:

  • Να υπάρχουμε και να συνυπάρχουμε μέσα από ένα κλίμα αποδοχής και ασφάλειας.
  • Να κινούμαστε και να συν-κινούμαστε, ανακαλύπτοντας τον προσωπικό τρόπο έκφρασης.
  • Να βιώνουμε τη δημιουργική δράση του «είμαι παίκτης» και την ανθρώπινη σύνδεση του
    «είμαστε συμπαίκτες», διευκολύνοντας τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η επιστημονική έρευνα της Κατερίνας Μπάστα σε ανθρώπους που παρακολούθησαν ομάδα «Παιχνιδόσωμα», έδειξε πως τα οφέλη των συμμετεχόντων σχετίζονται με:

Την έκφραση: αίσθημα ελευθερίας, τόσο σε επίπεδο ξεμπλοκαρίσματος της αυτό- έκφρασης όσο και σε επίπεδο αποδοχής στα μηνύματα των άλλων.

Την έκθεση: μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά στην κίνηση, στο σώμα, στην εκφραστικότητα.

Την ελευθερία: ξεγνοιασιά και παιδικότητα, ως «δεξιότητες» που βοηθούν στην διαχείριση του άγχους στην καθημερινότητα.

Την αποδοχή: ως μία κατάσταση που βιώθηκε σε τέτοιο βαθμό ικανή να λειτουργήσει ως ψυχική ενδυνάμωση και κινητήρια δύναμη για αλλαγή.

Το σώμα: εμπιστοσύνη στη «σοφία» του σώματος, ανάγκη για φροντίδα και ανθρώπινη επαφή.

Μπορούμε μέσα από το παιχνίδι να εξελιχθούμε προσωπικά;
Μπορεί η εκπαιδευτική διαδικασία να γίνεται με χαρά; Μπορεί ο ενήλικας να ξεμπλοκάρει την έκφρασή του; Φεύγει ποτέ ο φόβος της έκθεσης; Υπάρχει χώρος να εκφραστώ χωρίς κριτική; Μπορώ ενώ παίζω, να μαθαίνω και να διευρύνω γνώσεις και δεξιότητες;

Δημιουργικές Ομάδες
Ενηλίκων

Το Παιχνιδόσωμα είναι μία μεθοδολογία Εμψύχωσης και Διευκόλυνσης, που βρίσκει εφαρμογή τόσο στο ίδιο το άτομο, όσο και στην επαφή του με την ομάδα. Προκύπτει από τη σύνθεση ανθρωπιστικών προσεγγίσεων και συστημάτων που σχετίζονται με το θέατρο, τον ήχο, την κίνηση και το σώμα. Το Παιχνιδόσωμα μπορεί να ξεκίνησε από ομάδες παιδιών που φώναζαν «ελάτε να παίξουμε φτου ξε-λευτερία για όλους», μέσα όμως από τη διαρκώς εξελισσόμενη πορεία του, σήμερα έχει κατορθώσει να διαθέτει επιστημονική εγκυρότητα και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Στόχος Προγράμματος

Οι ομάδες «Παιχνιδόσωμα» αντανακλούν μία στάση ζωής, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα:

  • Να υπάρχουμε και να συνυπάρχουμε μέσα από ένα κλίμα αποδοχής και ασφάλειας.
  • Να κινούμαστε και να συν-κινούμαστε, ανακαλύπτοντας τον προσωπικό τρόπο έκφρασης.
  • Να βιώνουμε τη δημιουργική δράση του «είμαι παίκτης» και την ανθρώπινη σύνδεση του «είμαστε συμπαίκτες», διευκολύνοντας τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η επιστημονική έρευνα της Κατερίνας Μπάστα σε ανθρώπους που παρακολούθησαν ομάδα «Παιχνιδόσωμα», έδειξε πως τα οφέλη των συμμετεχόντων σχετίζονται με:

Την έκφραση: αίσθημα ελευθερίας, τόσο σε επίπεδο ξεμπλοκαρίσματος της αυτό- έκφρασης όσο και σε επίπεδο αποδοχής στα μηνύματα των άλλων.

Την έκθεση: μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά στην κίνηση, στο σώμα, στην εκφραστικότητα.

Την ελευθερία: ξεγνοιασιά και παιδικότητα, ως «δεξιότητες» που βοηθούν στην διαχείριση του άγχους στην καθημερινότητα.

Την αποδοχή: ως μία κατάσταση που βιώθηκε σε τέτοιο βαθμό ικανή να λειτουργήσει ως ψυχική ενδυνάμωση και κινητήρια δύναμη για αλλαγή.

Το σώμα: εμπιστοσύνη στη «σοφία» του σώματος, ανάγκη για φροντίδα και ανθρώπινη επαφή.