Πώς μπορώ να διδάξω ή να εφαρμόσω σε μια ομάδα τη
μεθοδολογία παιχνιδόσωμα”;
Πώς διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις μέσα στην ομάδα και πώς διατηρώ το κλίμα αποδοχής? Πώς συνδυάζω το παιχνίδι και το σώμα με την ιδιότητά μου; Τι χρειάζεται να γνωρίζω για να γίνω Εμψυχωτής και Διευκολυντής σε μία ομάδα;

Παιχνιδόσωμα Education

Η μέθοδος: Μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Το “Παιχνιδόσωμα” αποτελεί μία μέθοδο εμψύχωσης & διευκόλυνσης ομάδων και προκύπτει από τη σύνθεση ανθρωπιστικών προσεγγίσεων -με κύρια επιρροή το προσωποκεντρικό μοντέλο του C. Rogers- και τεχνικών θεάτρου και κίνησης. Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για όσους ασχολούνται με το team building, την εκπαίδευση, τη θεραπεία, την καλλιτεχνική ενεργοποίηση, την προσωπική ανάπτυξη, το θέατρο και την κίνηση. Η βασική αξία στην οποία βασίζεται η μέθοδος, είναι η πίστη πως η συναισθηματική σύνδεση (η σχέση) είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για κάθε ανθρώπινη ομάδα είτε ο σκοπός της είναι επαγγελματικός, εκπαιδευτικός, θεραπευτικός, δημιουργικός. Ο Εμψυχωτής αναπόφευκτα έχει συναισθηματική αλληλεπίδραση με την ομάδα, επομένως μπαίνει και σε ρόλο Διευκολυντή φροντίζοντας τόσο για τα παιχνίδια, όσο και για το κλίμα ασφάλειας και αποδοχής.

Πρόγραμμα σπουδών: Εμψύχωση και Διευκόλυνση Ομάδας

To πλήρες επιμορφωτικό πρόγραμμα Παιχνιδόσωμα διαρκεί δύο ακαδημαϊκά έτη (ένα ΣΚ/μήνα, σύνολο εννιά ΣΚ/έτος). Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει ενήλικες στο πως να εμψυχώνουν και να διευκολύνουν ομάδες ανθρώπων. Κατά τον Α’ κύκλο σπουδών οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τις «Βασικές αρχές Εμψύχωσης Θεατρικού Παιχνιδιού» εστιάζοντας στο δραματικό/θεατρικό παιχνίδι, στον ρόλο του εμψυχωτή στην ομάδα, στη διευκόλυνση επικοινωνίας της ομάδας και στη μεθοδολογία Θεατρικού Παιχνιδιού.

Κατά το Β΄ κύκλο σπουδών οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τις «Βασικές αρχές Σωματοκεντρικής εμψύχωσης» εστιάζοντας στη μουσικοκινητική αγωγή, στον κινητικό αυτοσχεδιασμό, στη σωματική έκφραση, στην ανάλυση κίνησης και στην πρακτική εφαρμογή με ομάδες εποπτείας.

Ποιους αφορά:

Καλλιτέχνες, εικαστικούς, εργοθεραπευτές, θεραπευτές μέσω τέχνης, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, εκπαιδευτικούς, managers, coaches και συντονιστές ομάδων.

Στόχος Προγράμματος

I. Εξελίξη μέσω της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση είναι βιωματική και έτσι αφενός τα μέλη παίζουν και βιώνουν την
προσωπική τους εξέλιξη ως πρόσωπα, αφετέρου έρχονται σε επαφή με ένα δομημένο
και οργανωμένο πρόγραμμα, στο οποίο εκπαιδεύονται εμπειρικά και δημιουργικά ως
επαγγελματίες.

II. Θεωρητική και βιωματική κατάρτιση σε δύο βασικούς άξονες:

Εμψύχωση Παιχνιδιού

Τα μαθήματα σε αυτό το πεδίο παρέχουν εκπαίδευση σε τεχνικές που βοηθούν τον εμψυχωτή να έχει πλούσιο και βιωμένο ασκησιολόγιο διαφορετικών θεωριών και συστημάτων. Γνώσεις μέσα από την εμπειρία του σε θέματα μεθοδολογίας και στοχοθεσίας. Δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής μέσα στην ομάδα.

Διευκόλυνση Ανθρώπων

Τα μαθήματα σε αυτό το πεδίο είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν θεωρητική και βιωματική εφαρμογή του ανθρωποκεντρικού μοντέλου. Βασική κατάρτιση και πρακτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να διευκολύνει τόσο το δικό του τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας όσο και των μελών της ομάδας του. Εμπειρία σε θέματα διεργασίας, εποπτείας και επαγγελματικών ζητημάτων.

Πώς μπορώ να διδάξω ή να εφαρμόσω σε μια ομάδα τη
μεθοδολογία παιχνιδόσωμα”;
Πώς διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις μέσα στην ομάδα και πώς διατηρώ το κλίμα αποδοχής? Πώς συνδυάζω το παιχνίδι και το σώμα με την ιδιότητά μου; Τι χρειάζεται να γνωρίζω για να γίνω Εμψυχωτής και Διευκολυντής σε μία ομάδα;

Παιχνιδόσωμα Education

Η μέθοδος:
Μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Το “Παιχνιδόσωμα” αποτελεί μία μέθοδο εμψύχωσης & διευκόλυνσης ομάδων και προκύπτει από τη σύνθεση ανθρωπιστικών προσεγγίσεων -με κύρια επιρροή το προσωποκεντρικό μοντέλο του C. Rogers- και τεχνικών θεάτρου και κίνησης. Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για όσους ασχολούνται με το team building, την εκπαίδευση, τη θεραπεία, την καλλιτεχνική ενεργοποίηση, την προσωπική ανάπτυξη, το θέατρο και την κίνηση. Η βασική αξία στην οποία βασίζεται η μέθοδος, είναι η πίστη πως η συναισθηματική σύνδεση (η σχέση) είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για κάθε ανθρώπινη ομάδα είτε ο σκοπός της είναι επαγγελματικός, εκπαιδευτικός, θεραπευτικός, δημιουργικός. Ο Εμψυχωτής αναπόφευκτα έχει συναισθηματική αλληλεπίδραση με την ομάδα, επομένως μπαίνει και σε ρόλο Διευκολυντή φροντίζοντας τόσο για τα παιχνίδια, όσο και για το κλίμα ασφάλειας και αποδοχής.

Πρόγραμμα σπουδών:
Εμψύχωση και Διευκόλυνση Ομάδας

To πλήρες επιμορφωτικό πρόγραμμα Παιχνιδόσωμα διαρκεί δύο ακαδημαϊκά έτη (ένα ΣΚ/μήνα, σύνολο εννιά ΣΚ/έτος). Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει ενήλικες στο πως να εμψυχώνουν και να διευκολύνουν ομάδες ανθρώπων. Κατά τον Α’ κύκλο σπουδών οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τις «Βασικές αρχές Εμψύχωσης Θεατρικού Παιχνιδιού» εστιάζοντας στο δραματικό/θεατρικό παιχνίδι, στον ρόλο του εμψυχωτή στην ομάδα, στη διευκόλυνση επικοινωνίας της ομάδας και στη μεθοδολογία Θεατρικού Παιχνιδιού.

Κατά το Β΄ κύκλο σπουδών οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τις «Βασικές αρχές Σωματοκεντρικής εμψύχωσης» εστιάζοντας στη μουσικοκινητική αγωγή, στον κινητικό αυτοσχεδιασμό, στη σωματική έκφραση, στην ανάλυση κίνησης και στην πρακτική εφαρμογή με ομάδες εποπτείας.

Ποιους αφορά:

Καλλιτέχνες, εικαστικούς, εργοθεραπευτές, θεραπευτές μέσω τέχνης, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, εκπαιδευτικούς, managers, coaches και συντονιστές ομάδων.

Στόχος Προγράμματος

I. Εξελίξη μέσω της εκπαίδευσης:

Η εκπαίδευση είναι βιωματική και έτσι αφενός τα μέλη παίζουν και βιώνουν την προσωπική τους εξέλιξη ως πρόσωπα, αφετέρου έρχονται σε επαφή με ένα δομημένο και οργανωμένο πρόγραμμα, στο οποίο εκπαιδεύονται εμπειρικά και δημιουργικά ως επαγγελματίες.

II. Θεωρητική και βιωματική κατάρτιση σε δύο βασικούς άξονες:

Εμψύχωση Παιχνιδιού

Τα μαθήματα σε αυτό το πεδίο παρέχουν εκπαίδευση σε τεχνικές που βοηθούν τον εμψυχωτή να έχει πλούσιο και βιωμένο ασκησιολόγιο διαφορετικών θεωριών και συστημάτων. Γνώσεις μέσα από την εμπειρία του σε θέματα μεθοδολογίας και στοχοθεσίας. Δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής μέσα στην ομάδα.

Διευκόλυνση Ανθρώπων

Τα μαθήματα σε αυτό το πεδίο είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν θεωρητική και βιωματική εφαρμογή του ανθρωποκεντρικού μοντέλου. Βασική κατάρτιση και πρακτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να διευκολύνει τόσο το δικό του τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας όσο και των μελών της ομάδας του. Εμπειρία σε θέματα διεργασίας, εποπτείας και επαγγελματικών ζητημάτων.