ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Το Παιχνιδόσωμα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνεργάζεται με Μη Κερδοσκοπικούς Φορείς και συμμετέχει σε δράσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο. Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί ως εκπαιδευτικός φορέας, δραστηριοποιούμαστε, διαθέτοντας τα επιστημονικά εργαλεία, τη μεθοδολογία και τους εκπαιδευτές μας, σε δύο πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: τον Άνθρωπο και την Ομάδα. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Φορέα Παιχνιδόσωμα, χορηγήσαμε 2 υποτροφίες 100% για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παιχνιδόσωμα Α΄ κύκλος.

Είμαστε πάντα διαθέσιμοι και θετικοί σε νέες συνεργασίες και δράσεις!

Για να μας προτείνετε μία κοινή δράση, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

«Art & Act»
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Κάθε επίσκεψη στο Μουσείο αποτελεί ένα ταξίδι πλούσιο σε ιστορία και τεχνολογία. Το Παιχνιδόσωμα δημιούργησε έναν διαδραστικό τρόπο, προκειμένου οι επισκέπτες του Μουσείου που συμμετέχουν στα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματά του, να μπορούν να αφομοιώσουν και να οικειοποιηθούν σημαντικές γνώσεις. Η δράση αυτή δημιουργεί νέους δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, ενθαρρύνει την έκφραση και προάγει τη δημιουργικότητα.

Το παιχνίδι
ως εργαλείο στον γονέα

Η παιδική προστασία και η πρώιμη ανάπτυξη είναι βασικές αρχές της UNICEF παγκοσμίως. Με στόχο να σταθεί δίπλα στους Σύγχρονους Γονείς, η UNICEF Greece παρουσίασε τη νέα παγκόσμια εφαρμογή του Οργανισμού, σύμμαχο γονικής μέριμνας, που περιέχει αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες ώστε οι γονείς και οι φροντιστές να λαμβάνουν άμεσα και εύκολα υποστήριξη.
Το ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ μέσα από μια ενότητα αφιερωμένη στο βιωματικό παιχνίδι, ανέδειξε πώς μπορεί το παιχνίδι να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως εργαλείο σύνδεσης φροντιστή – παιδιού.

Δίπλα σε κάθε μητέρα!

Η ενδυνάμωση και η ενθάρρυνση των μητέρων των παιδικών χωριών SOS Bάρης μέσα από ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα εμψύχωσης 6 συναντήσεων, που είχε ως στόχο τη διευκόλυνσή τους μέσα από τα καλλιτεχνικά και επιστημονικά εργαλεία της μεθοδολογίας Παιχνιδόσωμα, τα οποία ενθαρρύνουν την επικοινωνία, την κίνηση και την έκφραση.

«Παιχνιδο – δομή», υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Πολιτισμού

Ημερίδες παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης «Παιχνιδο-δομή»:

  • Λάρισα, στο Νηπιαγωγείο – Παιδικό Σταθμό Ακατα Μακατα
  • ΒΟΛΟΣ, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Ένα πολυσύνθετο πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο για τα παιδιά της δομής ΠΛΟΕΣ. Το πρόγραμμα προσέγγισε παιδιά και έφηβους και προήγε τη δημιουργικότητα μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και την ομαδική δράση. Ήταν πλούσιο σε βιωματικά εργαστήρια και είχε ως στόχο την έκφραση και την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των εφήβων.

Στο πλαίσιο διάχυσης των αποτελεσμάτων της δράσης «Παιχνιδο-δομή», υλοποιήθηκαν οι δύο Ημερίδες σε Βόλο & Λάρισα
και δόθηκε συνέντευξη στην ΕΡΤ Λάρισας.

ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Το Παιχνιδόσωμα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνεργάζεται με Μη Κερδοσκοπικούς Φορείς και συμμετέχει σε δράσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο. Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που μας αναλογεί ως εκπαιδευτικός φορέας, δραστηριοποιούμαστε, διαθέτοντας τα επιστημονικά εργαλεία, τη μεθοδολογία και τους εκπαιδευτές μας, σε δύο πυλώνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: τον Άνθρωπο και την Ομάδα. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Φορέα Παιχνιδόσωμα, χορηγήσαμε 2 υποτροφίες 100% για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παιχνιδόσωμα Α΄ κύκλος.

Είμαστε πάντα διαθέσιμοι και θετικοί σε νέες συνεργασίες και δράσεις!

Για να μας προτείνετε μία κοινή δράση, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

«Art & Act»
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Κάθε επίσκεψη στο Μουσείο αποτελεί ένα ταξίδι πλούσιο σε ιστορία και τεχνολογία. Το Παιχνιδόσωμα δημιούργησε έναν διαδραστικό τρόπο, προκειμένου οι επισκέπτες του Μουσείου που συμμετέχουν στα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματά του, να μπορούν να αφομοιώσουν και να οικειοποιηθούν σημαντικές γνώσεις. Η δράση αυτή δημιουργεί νέους δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, ενθαρρύνει την έκφραση και προάγει τη δημιουργικότητα.

Το παιχνίδι
ως εργαλείο στον γονέα

Η παιδική προστασία και η πρώιμη ανάπτυξη είναι βασικές αρχές της UNICEF παγκοσμίως. Με στόχο να σταθεί δίπλα στους Σύγχρονους Γονείς, η UNICEF Greece παρουσίασε τη νέα παγκόσμια εφαρμογή του Οργανισμού, σύμμαχο γονικής μέριμνας, που περιέχει αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες ώστε οι γονείς και οι φροντιστές να λαμβάνουν άμεσα και εύκολα υποστήριξη.
Το ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΩΜΑ μέσα από μια ενότητα αφιερωμένη στο βιωματικό παιχνίδι, ανέδειξε πώς μπορεί το παιχνίδι να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως εργαλείο σύνδεσης φροντιστή – παιδιού.

Δίπλα σε κάθε μητέρα!

Η ενδυνάμωση και η ενθάρρυνση των μητέρων των παιδικών χωριών SOS Bάρης μέσα από ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα εμψύχωσης 6 συναντήσεων, που είχε ως στόχο τη διευκόλυνσή τους μέσα από τα καλλιτεχνικά και επιστημονικά εργαλεία της μεθοδολογίας Παιχνιδόσωμα, τα οποία ενθαρρύνουν την επικοινωνία, την κίνηση και την έκφραση.

«Παιχνιδο – δομή», υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Πολιτισμού

Ημερίδες παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης «Παιχνιδο-δομή»: 

  • Λάρισα, στο Νηπιαγωγείο – Παιδικό Σταθμό Ακατα Μακατα
  • ΒΟΛΟΣ, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού

Ένα πολυσύνθετο πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο για τα παιδιά της δομής ΠΛΟΕΣ. Το πρόγραμμα προσέγγισε παιδιά και έφηβους και προήγε τη δημιουργικότητα μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και την ομαδική δράση. Ήταν πλούσιο σε βιωματικά εργαστήρια και είχε ως στόχο την έκφραση και την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των εφήβων.

Στο πλαίσιο διάχυσης των αποτελεσμάτων της δράσης «Παιχνιδο-δομή», υλοποιήθηκαν οι δύο Ημερίδες σε Βόλο & Λάρισα
και δόθηκε συνέντευξη στην ΕΡΤ Λάρισας.