Πώς μπορώ να διδάξω ή να εφαρμόσω σε μια ομάδα τη μεθοδολογία «Παιχνιδόσωμα»;
Πώς διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις μέσα στην ομάδα και πώς διατηρώ το κλίμα αποδοχής; Πώς συνδυάζω το παιχνίδι και το σώμα με την ιδιότητά μου; Τι χρειάζεται να γνωρίζω για να γίνω Εμψυχωτής και Διευκολυντής σε μία ομάδα;

Παιχνιδόσωμα Education

Η μεθοδολογία: Μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Το «Παιχνιδόσωμα» αποτελεί μία μεθοδολογία εμψύχωσης & διευκόλυνσης ομάδων και προκύπτει από τη σύνθεση ανθρωπιστικών προσεγγίσεων -με κύρια επιρροή το προσωποκεντρικό μοντέλο του C. Rogers- και τεχνικών θεάτρου και κίνησης. Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση, τη θεραπεία, την καλλιτεχνική ενεργοποίηση, την προσωπική ανάπτυξη, το team building, το θέατρο και την κίνηση.

Πρόγραμμα σπουδών: Εμψύχωση και Διευκόλυνση Ομάδας

Δια ζώσης & Διαδικτυακά

To πλήρες επιμορφωτικό πρόγραμμα Παιχνιδόσωμα διαρκεί δύο ακαδημαϊκά έτη τα οποία είναι αυτοτελή.

Κατά τον Α’ κύκλο σπουδών οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τις «Βασικές αρχές Εμψύχωσης Θεατρικού Παιχνιδιού» εστιάζοντας στο θεατρικό παιχνίδι, στον ρόλο του Εμψυχωτή στην ομάδα, στη διευκόλυνση επικοινωνίας της ομάδας και στη μεθοδολογία Θεατρικού Παιχνιδιού.

Κατά το Β΄ κύκλο σπουδών οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τις «Βασικές αρχές Σωματοκεντρικής Εμψύχωσης» εστιάζοντας στη μουσικοκινητική αγωγή, στον κινητικό αυτοσχεδιασμό, στη σωματική έκφραση, στην ανάλυση κίνησης και στην πρακτική εφαρμογή με ομάδες εποπτείας.

Ποιους αφορά:

Καλλιτέχνες, εικαστικούς, εργοθεραπευτές, θεραπευτές μέσω τέχνης, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, εκπαιδευτικούς, managers, coaches και συντονιστές ομάδων.

Στόχος Προγράμματος

I. Εξελίξη μέσω της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση είναι βιωματική και έτσι αφενός τα μέλη παίζουν και βιώνουν την προσωπική τους εξέλιξη ως πρόσωπα, αφετέρου έρχονται σε επαφή με ένα δομημένο και οργανωμένο πρόγραμμα, στο οποίο εκπαιδεύονται εμπειρικά και δημιουργικά ως επαγγελματίες.

II. Θεωρητική και βιωματική κατάρτιση σε δύο βασικούς άξονες:

Εμψύχωση Παιχνιδιού

Τα μαθήματα σε αυτό το πεδίο παρέχουν εκπαίδευση σε τεχνικές που βοηθούν τον Εμψυχωτή να έχει πλούσιο και βιωμένο ασκησιολόγιο διαφορετικών θεωριών και συστημάτων. Γνώσεις μέσα από την εμπειρία του σε θέματα μεθοδολογίας και στοχοθεσίας. Δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής μέσα στην ομάδα.

Διευκόλυνση Ανθρώπων

Τα μαθήματα σε αυτό το πεδίο είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν θεωρητική και βιωματική εφαρμογή του ανθρωποκεντρικού μοντέλου. Βασική κατάρτιση και πρακτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να διευκολύνει τόσο το δικό του τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας όσο και των μελών της ομάδας του. Εμπειρία σε θέματα διεργασίας, εποπτείας και επαγγελματικών ζητημάτων.

Τμήμα Διαδικτυακό

 • Ημέρα: κάθε Τρίτη
 • ‘Ωρες: 18:15 – 21:30
 • Έναρξη: Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022
 • Λήξη: Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

Όλο το πρόγραμμα θα γίνει στην ελληνική γλώσσα.


Τμήματα Διά ζώσης

 • Εβδομαδιαίο: κάθε Τετάρτη & Μηνιαίο: 9 ΣΚ
 • ‘Ωρες εβδομαδιαίου: 09:30-12:45
 • Ώρες μηνιαίου: 10:00-16:30
 • Έναρξη τμημάτων: 05 Οκτωβρίου 2022
 • Λήξη τμημάτων: 14 Ιουνίου 2023

Όλο το πρόγραμμα θα γίνει στην ελληνική γλώσσα.

Συμπλήρωσε τη φόρμα ενδιαφέροντος:

Πώς μπορώ να διδάξω ή να εφαρμόσω σε μια ομάδα τη μεθοδολογία «Παιχνιδόσωμα»;
Πώς διαχειρίζομαι τις συγκρούσεις μέσα στην ομάδα και πώς διατηρώ το κλίμα αποδοχής; Πώς συνδυάζω το παιχνίδι και το σώμα με την ιδιότητά μου; Τι χρειάζεται να γνωρίζω για να γίνω Εμψυχωτής και Διευκολυντής σε μία ομάδα;

Παιχνιδόσωμα Education

Η μεθοδολογία:
Μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Το «Παιχνιδόσωμα» αποτελεί μία μεθοδολογία εμψύχωσης & διευκόλυνσης ομάδων και προκύπτει από τη σύνθεση ανθρωπιστικών προσεγγίσεων -με κύρια επιρροή το προσωποκεντρικό μοντέλο του C. Rogers- και τεχνικών θεάτρου και κίνησης. Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση, τη θεραπεία, την καλλιτεχνική ενεργοποίηση, την προσωπική ανάπτυξη, το team building, το θέατρο και την κίνηση.

Πρόγραμμα σπουδών:
Εμψύχωση και Διευκόλυνση Ομάδας

Δια ζώσης & Διαδικτυακά

To πλήρες επιμορφωτικό πρόγραμμα Παιχνιδόσωμα διαρκεί δύο ακαδημαϊκά έτη τα οποία είναι αυτοτελή.

Κατά τον Α’ κύκλο σπουδών οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τις «Βασικές αρχές Εμψύχωσης Θεατρικού Παιχνιδιού» εστιάζοντας στο θεατρικό παιχνίδι, στον ρόλο του Εμψυχωτή στην ομάδα, στη διευκόλυνση επικοινωνίας της ομάδας και στη μεθοδολογία Θεατρικού Παιχνιδιού.

Κατά το Β΄ κύκλο σπουδών οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τις «Βασικές αρχές Σωματοκεντρικής Εμψύχωσης» εστιάζοντας στη μουσικοκινητική αγωγή, στον κινητικό αυτοσχεδιασμό, στη σωματική έκφραση, στην ανάλυση κίνησης και στην πρακτική εφαρμογή με ομάδες εποπτείας.

Ποιους αφορά:

Καλλιτέχνες, εικαστικούς, εργοθεραπευτές, θεραπευτές μέσω τέχνης, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, εκπαιδευτικούς, managers, coaches και συντονιστές ομάδων.

Στόχος Προγράμματος

I. Εξελίξη μέσω της εκπαίδευσης:

Η εκπαίδευση είναι βιωματική και έτσι αφενός τα μέλη παίζουν και βιώνουν την προσωπική τους εξέλιξη ως πρόσωπα, αφετέρου έρχονται σε επαφή με ένα δομημένο και οργανωμένο πρόγραμμα, στο οποίο εκπαιδεύονται εμπειρικά και δημιουργικά ως επαγγελματίες.

II. Θεωρητική και βιωματική κατάρτιση σε δύο βασικούς άξονες:

Εμψύχωση Παιχνιδιού

Τα μαθήματα σε αυτό το πεδίο παρέχουν εκπαίδευση σε τεχνικές που βοηθούν τον Εμψυχωτή να έχει πλούσιο και βιωμένο ασκησιολόγιο διαφορετικών θεωριών και συστημάτων. Γνώσεις μέσα από την εμπειρία του σε θέματα μεθοδολογίας και στοχοθεσίας. Δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής μέσα στην ομάδα.

Διευκόλυνση Ανθρώπων

Τα μαθήματα σε αυτό το πεδίο είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν θεωρητική και βιωματική εφαρμογή του ανθρωποκεντρικού μοντέλου. Βασική κατάρτιση και πρακτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να διευκολύνει τόσο το δικό του τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας όσο και των μελών της ομάδας του. Εμπειρία σε θέματα διεργασίας, εποπτείας και επαγγελματικών ζητημάτων.


Τμήμα Διαδικτυακό

 • Ημέρα: κάθε Τρίτη
 • ‘Ωρες: 18:15 – 21:30
 • Έναρξη: Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022
 • Λήξη: Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

Όλο το πρόγραμμα θα γίνει στην ελληνική γλώσσα.


Τμήματα Διά ζώσης

 • Εβδομαδιαίο: Κάθε Τετάρτη      &            Μηνιαίο: 9 ΣΚ
 • Ώρες εβδομαδιαίου: 09:30-12:45
 • Ώρες μηνιαίου: 10:00-16:30
 • Έναρξη: 05 Οκτωβρίου 2022
 • Λήξη: 14 Ιουνίου 2023

Όλο το πρόγραμμα θα γίνει στην ελληνική γλώσσα.

Συμπλήρωσε τη φόρμα ενδιαφέροντος: