Η Χαρά Συνειφακούλη σπούδασε Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Middlesex University Business School. Έχει ολοκληρώσει σπουδές στο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση και έχει αποκτήσει το αντίστοιχο Postgraduate Diploma.

Παράλληλα, έχει αποκτήσει το Coaching Certificate, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το International Coaching Federation. Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης παρακολουθεί πλήθος εξειδικευμένων σεμιναρίων σχετικά με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα τελευταία 15 χρόνια συμμετέχει ενεργά σε ομάδες θεατρικού παιχνιδιού και προσωπικής ανάπτυξης.

Εργάζεται για πάνω από 20 έτη στον χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού με ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, όπως: εκπαίδευση, αξιολόγηση, στελέχωση, αμοιβές & παροχές και διάφορα projects (Team Building, Management Development Programme, παραμετροποίηση & εφαρμογή HR συστήματος).

Από το 2011 είναι Επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού σε εταιρία του τραπεζικού κλάδου. Παράλληλα είναι συνεργάτης του Leadership Psychology Institute συμμετέχοντας σε διάφορα εργαστήρια και σεμινάρια για μεσαία και ανώτερα στελέχη στους τομείς της καθοδήγησης, της επιρροής, της επικοινωνίας και άλλων θεμάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Το 2018 προστίθεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Φορέα «Παιχνιδόσωμα» στο πεδίο: Δεξιότητες Επικοινωνίας Διευκολυντή Ομάδων.

Η Χαρά Συνειφακούλη σπούδασε Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Middlesex University Business School. Έχει ολοκληρώσει σπουδές στο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση και έχει αποκτήσει το αντίστοιχο Postgraduate Diploma.

Παράλληλα, έχει αποκτήσει το Coaching Certificate, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το International Coaching Federation. Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης παρακολουθεί πλήθος εξειδικευμένων σεμιναρίων σχετικά με τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα τελευταία 15 χρόνια συμμετέχει ενεργά σε ομάδες θεατρικού παιχνιδιού και προσωπικής ανάπτυξης.

Εργάζεται για πάνω από 20 έτη στον χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού με ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων, όπως: εκπαίδευση, αξιολόγηση, στελέχωση, αμοιβές & παροχές και διάφορα projects (Team Building, Management Development Programme, παραμετροποίηση & εφαρμογή HR συστήματος).

Από το 2011 είναι Επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού σε εταιρία του τραπεζικού κλάδου. Παράλληλα είναι συνεργάτης του Leadership Psychology Institute συμμετέχοντας σε διάφορα εργαστήρια και σεμινάρια για μεσαία και ανώτερα στελέχη στους τομείς της καθοδήγησης, της επιρροής, της επικοινωνίας και άλλων θεμάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Το 2018 προστίθεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Φορέα «Παιχνιδόσωμα» στο πεδίο: Δεξιότητες Επικοινωνίας Διευκολυντή Ομάδων.