Η Μαρίσκα Παυλούς είναι δικηγόρος.

Γνώρισε τη Μεθοδολογία Παιχνιδόσωμα και την Κατερίνα Μπάστα το 2016.

Έκτοτε έχει παρακολουθήσει αρκετούς δημιουργικούς κύκλους σεμιναρίων Παιχνιδόσωμα, ενώ ολοκλήρωσε και το διετές πρόγραμμα σπουδών “Εμψύχωση και Διευκόλυνση Ομάδων με τη Μεθοδολογία Παιχνιδόσωμα”.

Τη σεζόν 2018-2019 συμμετείχε στην παιδική παράσταση «Υπόθεση Ντορεμί» που παρουσιάστηκε στο μουσείο αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά και έχει λάβει μέρος σε σεμινάρια υποκριτικής, Devised Theater και σωματικής έκφρασης.

Το 2020 προστίθεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Φορέα «Παιχνιδόσωμα» στο πεδίο: Δεξιότητες Επικοινωνίας Διευκολυντή Ομάδων.

Η Μαρίσκα Παυλούς είναι δικηγόρος.

Γνώρισε τη Μεθοδολογία Παιχνιδόσωμα και την Κατερίνα Μπάστα το 2016.

Έκτοτε έχει παρακολουθήσει αρκετούς δημιουργικούς κύκλους σεμιναρίων Παιχνιδόσωμα, ενώ ολοκλήρωσε και το διετές πρόγραμμα σπουδών “Εμψύχωση και Διευκόλυνση Ομάδων με τη Μεθοδολογία Παιχνιδόσωμα”.

Τη σεζόν 2018-2019 συμμετείχε στην παιδική παράσταση «Υπόθεση Ντορεμί» που παρουσιάστηκε στο μουσείο αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά και έχει λάβει μέρος σε σεμινάρια υποκριτικής, Devised Theater και σωματικής έκφρασης.

Το 2020 προστίθεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Φορέα «Παιχνιδόσωμα» στο πεδίο: Δεξιότητες Επικοινωνίας Διευκολυντή Ομάδων.