Ωραίο

Ωραίο

Η Δημιουργική διαδικασία, δεν έχει καμία σχέση με το «Ωραίο» καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ή την άρτια κίνηση, αντιθέτως δημιουργική διαδικασία είναι η συγκινητική προσπάθεια των ανθρώπων να είναι αυτό που είναι.

Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία

Η δραματοθεραπεία, η μουσικοθεραπεία, η παιγνιοθεραπεία, η εικαστική θεραπεία και η χοροθεραπεία είναι Ψυχοθεραπείες που αξιοποιούν την τέχνη. Οι θεραπείες μέσω τέχνης δεν ενδιαφέρονται τόσο για το αισθητικό αποτέλεσμα όσο για τη διαδικασία της δημιουργίας και της έκφρασης του συναισθηματικού κόσμου του ατόμου.

Ψυχόδραμα

Ψυχόδραμα

O Θεατρικός αυτοσχεδιασμός μέσα στην ψυχοθεραπεία φαίνεται να οφείλεται στο Jacob Moreno, ψυχίατρο και κοινωνιολόγο όπου κατεύθυνε ομάδες αυτοσχεδιασμού στους δρόμους της Βιέννης. Οι βασικές ιδέες στις οποίες στηρίχτηκε και δημιούργησε το 1922 το Ψυχόδραμα είναι οι ρόλοι, ο αυθορμητισμός, η κάθαρση και το εδώ και τώρα. (Moreno, 1964).

Χώρος

Χώρος

Ο Χώρος είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος δημιουργεί εικόνες και σχήματα. Ο χώρος είναι άδειος, άμορφος και κενός μέχρι να του δοθούν όρια. Όρια θέτονται με τα αντικείμενα, τους τοίχους, τους ανθρώπους. Τότε αποκτάει βάθος, φάρδος, μπρος και πίσω, τοίχους και ανοίγματα (Preston-Dunlop, 1998:121).

Χαμόγελο

Χαμόγελο

ο Ecman προσδιόρισε 18 είδη χαμόγελου! Το Χαμόγελο έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι σε όλες τις άλλες συναισθηματικές εκφράσεις. Ο εγκέφαλός μας προτιμά τα χαμογελαστά πρόσωπα. Τα αναγνωρίζει πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα από τα πρόσωπα με αρνητικές εκφράσεις.